Изпитание на Потребителя с Лоши Миризми в Мокрото Помещение | My Site
Register | Login

Доста неприятна тема ми е това и то от месеци наред. Вярно, нашият апартамент не е съвсем ново строителство, на около 15 години е вече, но като ..... мокрото помещение преди 2 години обновихме напълно цялостната канална система вътре, ако точно се изказвам, казано накратко. Всички възможни тръби, без изключение и успоредните вертикални тръби и спирателните кранове и естествено керамичната настилка

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: